การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

LOGO41.png

ระยะเวลาคงเหลือในการสมัครเข้าร่วมประกวดฯ

ปิดรับสมัครในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น.

การประกวดดนตรีไทย
ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41

ติดตามข่าวสาร/สอบถามเพิ่มเติม

12 จังหวัดภาคตะวันออกที่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้ ดังนี้
จันทบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชลบุรี | ตราด | นครนายก | ปราจีนบุรี | พระนครศรีอยุธยา | ระยอง | ลพบุรี | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี

สอบถามด้านบทเพลงและหลักเกณฑ์ในการประกวด: อาจารย์สันติ อุดมศรี 086-307-7397
สอบถามด้านกำหนดการในการประกวด: นางสาวชลันดา พันธุ์พานิช  081-863-9433

ชมถ่ายทอดสด

การประกวดดนตรีไทยฯ

ประกาศผล/ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

การประกวดดนตรีไทยฯ

สถานที่จัดการประกวด

(Google Map)

สมัครเข้าร่วมการประกวดฯ

วันนี้ - 20 ม.ค. 64 / 16:30 น.

ประกาศผล/ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

การประกวดดนตรีไทยฯ

แผนผังสถานที่ประกวด

(Coming Soon)