12 จังหวัดภาคตะวันออกที่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้ ดังนี้
จันทบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชลบุรี | ตราด | นครนายก | ปราจีนบุรี | พระนครศรีอยุธยา | ระยอง | ลพบุรี | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี

สอบถามด้านบทเพลงและหลักเกณฑ์ในการประกวด : อาจารย์สันติ อุดมศรี 086-307-7397
สอบถามด้านกำหนดการในการประกวด : นางสาวชลันดา พันธุ์พานิช  081-863-9433

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 40

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 39

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง