การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

LOGO41.png

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41

ประกาศผลการประกวด
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ครั้งที่ 41

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 40

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 38