MUPALogo

ตราสัญลักษณ์ของคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา มี 2 แบบ ดังนี้

1 - Original Version

เป็นสัญลักษณ์ดั้งเดิมที่ใช้ตั้งแต่ในนาม สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยในตัวอักษร U จะเป็นรูปตัวโน้ตดนตรี ในตัวอักษร P จะเป็นมือจีบแบบรำไทย และในตัวอักษร A จะเป็นภาพนักบัลเล่ต์ เป็นการสื่อถึงสาขาวิชาในคณะดนตรีและการแสดง

2 - Formal Version

เป็นสัญลักษณ์แบบใหม่ในรูปแบบแนวนอน เหมาะกับการนำไปใช้กับฟอร์มที่ต้องการโลโก้แนวนอน หรือต้องการความดูเป็นทางการมากกว่า โดยลักษณะเด่นคือตัว U ที่ปรับค่า Transparent ที่ 70% เพื่อให้สามารถมองเห็นพื้นหลังได้ 30% โดยต้องการสื่อถึง U ที่เป็นได้หลายอย่าง เช่น Unity, University, Unlimited ฯลฯ 

ข้อแนะนำในการใช้สัญลักษณ์

1. ไม่แนะนำให้เปลี่ยนสีสัญลักษณ์

สีประจำคณะคือ Deeppink ซึ่งเป็นสีบนสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการจดจำแบรนด์คณะดนตรีและการแสดง จึงขอความร่วมมือไม่ปรับสีของสัญลักษณ์ ในการณีที่สัญลักษณ์สีกลืนไปกับพื้นหลัง สามารถเพิ่มกรอบ เพิ่มเงาได้

2. สามารถปรับเป็นสี ขาว หรือ ดำ ได้

ในกรณีที่ต้องการทำภาพขาว-ดำ หรือเอกสาร สามารถปรับเป็นสีขาวล้วน หรือสีดำล้วนได้

3. ไม่แนะนำให้ครอป หรือเปลี่ยนสเกลของสัญลักษณ์

การให้ความสำคัญกับขนาดทั้งด้านกว้างและด้านยาวของสัญลักษณ์ ให้อยู่ในสเกลเริ่มต้นตามสัญลักษณ์ต้นฉบับถือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการใช้สัญลักษณ์ และเพื่อความคมชัดของสัญลักษณ์ด้วย การที่สเกลผิดเพี้ยนหรือมีการครอป อาจทำให้ภาพหรือตัวอักษรบางส่วนในสัญลักษณ์มองแล้วคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน หรือขาดหาย

ดาวน์โหลดสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 1 สำหรับพื้นหลังสีอ่อน

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 1 สำหรับพื้นหลังสีเข้ม

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 2 สำหรับพื้นหลังสีอ่อน

ตราสัญลักษณ์แบบที่ 2 สำหรับพื้นหลังสีเข้ม

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง