top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

🟡 MUPA Academy ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสนามสอบบัลเลต์ ของสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ!!!

📢~ ตอนนี้ MUPA Academy

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสนามสอบบัลเลต์

ของสถาบัน Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ!!!

School ID: 351187 (Mupa Academy)


ควบคุมหลักสูตร RAD และการสอนโดย

RAD Registered Teacher: Padparadscha Kaewploy

ด้วยห้องสอบมาตราฐาน (Sprung floor) ขนาด 8x12 ตรม. 👀💖📍เรียนที่คณะดนตรีและการแสดง

✔️อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.mupabuu.com/mupa-academy

🎤🎼🎹🥁🎷🎺🪗🎸🎻🩰🎭

สนใจสมัครเรียนที่ : MUPA Academy คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

☎️: 086-358-1493


#mupa #MupaAcademy #สอนเต่น #บัลเลต์ #โรงเรียนสอนดนตรีชลบุรี #สอนเต้นบัลเลต์ #สอนเต้น #คณะดนตรีและการแสดง #มหาวิทยาลัยบูรพา

ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page