ผลการดำเนินงานเต้นรำ

ตรวจ/ส่งรูปแบบดนตรีและการแสดงนิพนธ์ และบทความ

จำเป็นต้องล็อคอิน Account Gmail เพื่อเข้าไปทำแบบฟอร์มดังกล่าว นิสิตสามารถใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยในการล็อคอินได้ ตัวอย่าง รหัสนิสิต@go.buu.ac.th รหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกันกับการล็อคอินเข้าใช้ระบบ REG และรหัสเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย หากพบปัญหาในการล็อคอิน เข้าไปที่ myid.buu.ac.th

ส่งตรวจรูปแบบดนตรีและการแสดงนิพนธ์ และบทความ

สำนักงานจัดการศึกษา

ส่งดนตรีและการแสดงนิพนธ์
และบทความ 
"ฉบับสมบูรณ์"

สำนักงานจัดการศึกษา