top of page

สมัครเข้าร่วมการประกวด

 • อัพโหลดภาพถ่าย

อัพโหลดไฟล์
 • ไฟล์ .jpeg, .png ฯลฯ

 • เป็นภายถ่ายแฟชั่นที่มองเห็นใบหน้าชัดเจนได้

 • หนังสือรับรองจากสถาบันว่าเป็นนิสิต/นักศึกษาปัจจุบันของสถาบัน (.PDF)

อัพโหลดไฟล์
 • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา (.PDF)

อัพโหลดไฟล์
 • เพลงที่เลือกเข้าประกวด (ประเภทเพลงช้า)

 • กรุณาเลือกคีย์ของเพลงที่เลือก ตามความถนัดและความเหมาะสม เพื่อให้วงดนตรีจัดการซ้อมตามคีย์เพลงที่กำหนด

 • เพลงที่เลือกเข้าประกวด (ประเภทเพลงเร็ว)

 • กรุณาเลือกคีย์ของเพลงที่เลือก ตามความถนัดและความเหมาะสม เพื่อให้วงดนตรีจัดการซ้อมตามคีย์เพลงที่กำหนด

อัปโหลดวิดีโอใน YouTube Studio

 1. อัดคลิป/ต่อคลิป ทั้งเพลงช้า และเพลงเร็ว เป็น 1 คลิป

 2. งชื่อเข้าใช้  YouTube Studio

 3. ที่มุมบนขวา ให้คลิก
        สร้าง / CREATE
        อัปโหลดวิดีโอ / Upload Videos

 4. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด

 5. ตั้งชื่อไฟล์ด้วย "ชื่อ-นามสกุล และ ชื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย

 6. กรุณาตั้งค่าระดับการแชร์เป็น ไม่เป็นสาธารณะ/Unlisted

 7. คัดลอกลิงค์ (https://www.youtube.com/watch?v=000000) นำมาวางในช่องด้านล่าง

 1. กรุณาตรวจเช็คข้อมูลก่อนทำการกด "ส่งข้อมูล"

 2. หลังทำการกด "ส่งข้อมูล" ระบบจะทำการอัพโหลดไฟล์สักครู่ กรุณารอให้ขึ้นข้อความยืนยัน ไม่จำเป็นต้องกดส่งซ้ำ 

พบความผิดพลาด กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ปิดการรับสมัครแล้ว
ขอขอบพระคุณที่สนใจร่วมส่ง
เข้าแข่งขันเป็นจำนวน
มาก
พบกันใหม่ในการประกวดครั้งที่ 24

bottom of page