การประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สำรองที่นั่ง เข้าชมการประกวด

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 22