top of page

รับชมการประกวด

LOGO_edited.png

เข้าชม "ฟรี"

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ณ หอประชุม ชั้น 2 หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

(ลงทะเบียนเข้าร่วมชม บริเวณจุดต้อนรับหน้าหอประชุม)

รับชมผ่าน LIVE STREAM

ประกาศ / ข่าวสาร