top of page

Organs


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. ณ Performing Arts Center

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

“Organs”

เปิดทำการแสดงครั้งแรกที่โรงละครช้าง กรุงเทพฯ

“จิ๋มจะสร้างการเคลื่อนไหวที่ไม่ปรุงแต่งได้อย่าง?” ในงานแสดง Organs ของกรกาญจน์ ผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลาย รวมถึงนักเต้นและบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักเต้นได้รับการเชิญชวนให้ร่วมสำรวจเทคนิคการเต้นกับจิ๋ม เทคนิคของกรกาญจน์ที่สามารถปฏิบัติใช้ได้กับทุกคน โดยไม่จำกัดอัตลักษณ์และภูมิหลังของคน สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นนักเต้น เทคนิคนี้เปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้ใคร่ครวญกับตนเอง และสร้างความคุ้นเคยกับร่างกายของตนเองมากขึ้น ในขณะที่นักเต้นจะได้สำรวจเทคนิคใหม่และค้นหาคำศัพท์ในการเคลื่อนของของร่างกายใหม่ไปพร้อมกัน สำรองที่นั่งได้ที่ : https://www.buuticket.com

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page