การประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

LOGO41.png

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 40

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 39

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 38

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง