top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

#MUPAexp 🏅 สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และกำกับลีลา ที่ #คณะดนตรีและการแสดง เป็นยังไง ?!

สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์และกำกับลีลา

ที่ #คณะดนตรีและการแสดง เป็นยังไง ?!

ประสบการณ์ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส เฉพาะที่ MUPA
ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page