top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

#MUPAexp 🏅 สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่ #คณะดนตรีและการแสดง เป็นยังไง ?!

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ที่ #คณะดนตรีและการแสดง เป็นยังไง ?!

ประสบการณ์ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส เฉพาะที่ MUPA
ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page