top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

📒รับสมัครนิสิตภาคปกติเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566💴จำนวน 6 ทุน

📒รับสมัครนิสิตภาคปกติเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  • 💴จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

  • 📆สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

  • ⏱ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

  • 🏢ส่งใบสมัครได้ที่: สำนักงานอาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง ชั้น 1 (MUPAC)

  • 🙋‍♂️สอบถามเพิ่มเติม: นายวีรวัฒน์ เสริมศรี (พี่ต้น)

หมายเหตุ

  • ส่งใบสมัคร แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรนิสิต จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรอง ชื่อ - สกุล
ดู 364 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page