7 ยับ(เยิน)

7 ยับ(เยิน)


วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น.

ณ Black Box Theatre คณะดนตรีและการแสดง

สำรองที่นั่งได้ที่ : https://www.buuticket.com

ดู 0 ครั้ง
002.jpg
003.jpg
001.jpg

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง