top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

🤝 คณะดนตรีและการแสดง ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นผู้มี...

🤝 คณะดนตรีและการแสดง ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🤝

จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผู้บริหารกำหนดนโยบายการศึกษา

และครูจากโรงเรียนในภาคตะวันออก เพื่อการจัดทำหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567


📆ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 🕘 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมท่านอนันต์ อนันตกูล ชั้น 2 อาคารศูนย์นวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


👩‍🎓เตรียมพบกับหลักสูตรศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา หลักสูตรใหม่ของคณะดนตรีและการแสดง​ และคณะศึกษาศาสตร์ เร็วๆ นี้ดู 60 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page