mupa

dance

troupe

MUPA DANCE TROUPE

MUPA Dance Troupe เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจค MUPA Company in Wall ของคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิต เพื่อฝึกปฏิบัติการณ์ทักษะทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการเต้นในรูปแบบต่างๆ นิสิตที่สนใจฝึกฝนทักษะด้านการเต้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีทักษะทางด้านการเต้นมาก่อน แต่ต้องสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมได้ตามกำหนดการอย่างสม่ำเสมอ และแสดงผลงานทักษะปฏิบัติต่อสาธารณะชนได้อย่างมีคุณภาพ

MUPA Dance Troupe is part of the MUPA Company in Wall project of the Faculty of Music and Performing Arts, Burapha University, Chonburi. It is a collaboration between teachers and students to practice skills in the movements and dance. Students who are interested in practicing dancing skills can participate in the activity. With or without dancing skills before, But must be able to participate in practice sessions And show quality work skills to the public.

Facebook_Logo_(2019).png

Follow MUPA DANCE TROUPE on Facebook Page

https://www.facebook.com/Mupadancetroupe

Meet The Team

Director: วิสาขา แซ่อุ้ย/ Visaka Saeui
Co-Director: มานพ เกษประดิษฐ์/Manop Kedpradit


Members:
1. จันทรรัตน์ โชคสิทธิธาดากุล / Jantharat Choksitthithadakul
2. ธนพร จันทร / Thanaporn Janthon
3. ณัฐพล​ พรรณ​หาญ / Nuttaphon​ Panharn
4. แสณยากร เกษตรพันธุ์ / Seanyakron Kasetpun
5. พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ / Pichincha Padungprasert

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง