top of page

อ.ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปี 2560 มีประสบการณ์ในด้านการทำงานด้านดนตรี ทั้งการแสดงด้านดนตรีในวงหลากหลายรูปแบบและการทำดนตรี การทำสกอร์เพลงต่าง ๆ ทั้งเพลงประกอบละครเวทีหรือเพลงประกอบการแสดงต่าง ๆ

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

การเรียบเรียงดนตรี

bottom of page