top of page

TCAS1 - POTFOLIO คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

TCAS1 - POTFOLIO

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์

ใน  วันที่ 20 ธ.ค. 66 |  เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป

เช็คได้ทาง  https://e-admission.buu.ac.th

ที่เมนู ㊂ พิมพ์ใบสมัครซ้ำ/ตรวจสอบสถานะการสมัคร

_

รายละเอียดการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ใน  วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. 66 [ On-site]

ที่ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

1) ผู้สมัครสาขาวิชาดนตรี จำเป็นต้องนำอุปกรณ์ส่วนตัวของตนเองมา (ตามวิชาเอก) ยกเว้นเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ ยากต่อการเคลื่อนย้าย

2) ผู้สมัครสาขาวิชาศิลปะการแสดง จำเป็นต้องแต่งกาย หรือเตรียมเครื่องแต่งกายที่เคลื่อนไหวสะดวก

3) ผู้สมัครออกแบบเพื่อการแสดง กรุณาอ่านสิ่งที่ต้องเตรียมทาง: https://mupabuu.com/tcas1

4) สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สอบสัมภาษณ์เท่านั้น (ไม่มีสอบปฏิบัติเพิ่มเติม)

5) ใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา ไม่มีข้อห้ามเรื่องการแต่งหน้า ทำสีผม

ดู 296 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page