top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

🟡 MUPA Academy เรามีหลักสูตรการเต้น Jazz Moves ของสถาบัน Australian Teachers of Dancing (ATOD)

📣MUPA Academy เรามีหลักสูตรการเต้น Jazz Moves

ของสถาบัน Australian Teachers of Dancing (ATOD)

ประเทศออสเตรเลียด้วยน้าา~💖


ควบคุมหลักสูตร ATOD และการสอนโดย

ATOD Affiliate Teacher: Padparadscha Kaewploy


🩰หลักสูตรที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบท่าเต้น การด้นสดของผู้เรียน หลักสูตร Jazz Moves ได้พัฒนามาเพื่อฝึกฝนการเต้นระดับขั้นพื้นฐานไปถึงระดับอาชีพผ่านรูปแบบการเต้นแจ๊สที่หลากหลาย อาทิ Broadway Musical Theatre Hiphop Funk Lyrical และ Commercial Jazz


-ระดับปรับพื้นฐาน: Pre Level 1-3 (อายุ 3.5 ปีขึ้นไป)

-ระดับพื้นฐาน: Test 1-3 (อายุ 6 ปีขึ้นไป)

-ระดับต้น : Bronze Medal- Bronze Star (อายุ 9 ปี ขึ้นไป)

-ระดับกลาง: Silver Medal- Silver Star (อายุ 11 ปีขึ้นไป)

-ระดับสูง: Gold Medal- Gold Star (อายุ 11 ปีขึ้นไป)

-ระดับอาชีพ: Elementary- Advanced

(อายุ 11 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์เต้นแจ๊สมาก่อน)📍เรียนที่คณะดนตรีและการแสดง

✔️อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.mupabuu.com/mupa-academy


🎤🎼🎹🥁🎷🎺🪗🎸🎻🩰🎭

สนใจสมัครเรียนที่: MUPA Academy

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

☎️: 086-358-1493


#mupa #MupaAcademy #สอนเต่น #บัลเลต์ #โรงเรียนสอนดนตรีชลบุรี #สอนเต้นบัลเลต์ #สอนเต้น #คณะดนตรีและการแสดง #มหาวิทยาลัยบูรพา

ดู 95 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page