รับสมัครนิสิตภาคปกติเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

อัพเดตเมื่อ: 10 ต.ค. 2019


คณะดนตรีและการแสดง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ จำนวน 4 ทุน และทุนการศึกษาจากนายจิรโรจน์ เจิมจรุง (ทุนให้เปล่า) จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอแจ้งรายละเอียดในการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร ที่นี่

ดู 178 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง