top of page

รับสมัครนิสิตภาคปกติเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

อัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2562


คณะดนตรีและการแสดง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ จำนวน 4 ทุน และทุนการศึกษาจากนายจิรโรจน์ เจิมจรุง (ทุนให้เปล่า) จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอแจ้งรายละเอียดในการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร ที่นี่

ดู 180 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page