(ระดับมัธยมศึกษา-ประเภทวงดนตรี) โน้ตเพลงสำหรับการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41


โน้ตเพลงสำหรับการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41

ระดับมัธยมศึกษา-ประเภทกลุ่ม


ระดับมัธยมศึกษา-วงปี่พาทย์ไม้นวม-เพลงแขก
.
• 804KB
ระดับมัธยมศึกษา-วงอังกะลุง-เพลงแขกอะหวัง
.
• 346KB
ระดับมัธยมศึกษา-วงเครื่องสายผสมเครื่องคู
.
• 395KB

ดู 442 ครั้ง0 ความคิดเห็น