(ระดับมัธยมศึกษา-ประเภทวงดนตรี) โน้ตเพลงสำหรับการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41


โน้ตเพลงสำหรับการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41

ระดับมัธยมศึกษา-ประเภทกลุ่ม


ระดับมัธยมศึกษา-วงปี่พาทย์ไม้นวม-เพลงแขก
.
Download • 804KB
ระดับมัธยมศึกษา-วงอังกะลุง-เพลงแขกอะหวัง
.
Download • 346KB
ระดับมัธยมศึกษา-วงเครื่องสายผสมเครื่องคู
.
Download • 395KB

ดู 427 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง