top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

📸 ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

📸 ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565


พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทาง: https://bit.ly/MUPAwaikru2022

หรือสามารถสแกน QR CODE ได้บนภาพประกาศเลยนะคะ !!


ขอบคุณภาพถ่ายโดยนิสิต

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

- จักรินทร์ รังษิโย

- นันทิพัฒน์ ปานแย้ม

- สกาวแก้ว คงรักษา

- นลินรัตน์ บาลลา


🛑 หากพบปัญหาเข้าลิงค์ไม่ได้ ให้ออกจากลิงค์ดาวน์โหลด และล็อคอิน Microsoft Email ก่อน (บุคคลทั่วไปล็อคอินอีเมลเช่น live.com, hotmail.com, outlook.com นิสิตล็อคอินอีเมล @my.buu.ac.th บุคลากร/คณาจารย์ ล็อคอินอีเมล @buu.ac.th) หากยังไม่สามารถเข้าดาวน์โหลดได้แม้ล็อคอินแล้ว ให้ปิดลิงค์ไป 5-10 นาที และลองเข้าใหม่อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page