พิธีส่งมอบงาน ประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มี พิธีส่งมอบงาน ประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ดร.ธนะรัชต์ อนุกูล (ประธานสาขาวิชาดนตรี) ได้ส่งมอบงานให้แก่ อาจารย์นพพล จำเริญทอง (ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง จากการปรับโครงสร้างการบริหารคณะดนตรีและการแสดง โดยยุบรวมการบริหารสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง เป็น "สาขาวิชาดนตรีและการแสดง"

ประมวลภาพ พิธีส่งมอบงาน ประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดง

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ พิธีส่งมอบงาน ประธานสาขาวิชาดนตรีและการแสดงดู 91 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง