ประธานกรรมการบริษัท จิ้วฮวด จำกัด บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาทในการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศฯทางคณะดนตรีและการแสดงได้รับความเมตตาจาก คุณ เศรษฐี กาญจนวิสิษฐผล ประธานกรรมการบริษัท จิ้วฮวด จำกัด ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาทในการจัดสร้างองค์พระพิฆเนศ ปางนฤตยะ คณะดนตรีและการแสดง เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป สักการบูชาเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจ


โดยงานนี้ได้ อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคที่บริษัท จิ้วฮวด จำกัด


ทางคณะต้องขอขอบคุณผู้บริจาคผู้เปี่ยมเมตตาและความศรัทธาองค์พระพิฆเนศด้วยค่ะ

#คณะดนตรีและการแสดง #มหาวิทยาลัยบูรพา #ทีมบูรพา #MUPA

ดู 283 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง