top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

💰 ทุนส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หลากหลายโครงการให้สมัครรับทุนเพียบ !! 👀✨

💰 ทุนส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 💰

หลากหลายโครงการให้สมัครรับทุนเพียบ !! 👀✨

ไม่ว่าจะเป็น

  1. ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพานิช สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รายละเอียด: http://nisit.buu.ac.th/nisit/?p=2210 )

  2. ทุนการศึกษามูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ปีการศึกษา 2565 (รายละเอียด: http://nisit.buu.ac.th/nisit/?p=2244 )

  3. ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 (รายละเอียด: http://nisit.buu.ac.th/nisit/?p=2191 )

  4. การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษานิสิตระดับปริญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565 (รายละเอียด: http://nisit.buu.ac.th/nisit/?p=2185 )


หรือดูเพิ่มเติมได้ทาง: https://bit.ly/3SmAapnดู 727 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page