top of page

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาพนักงาน

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับ

• ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาพนักงาน ประเภทที่ 1

(เป็นพนักงานของแต่ละส่วนงาน)

• ผศ.ดร.สันติ อุดมศรี ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาพนักงาน ประเภทที่ 2

(เป็นคณาจารย์)

• ดร.ชลันดา พันธ์พานิช ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาพนักงาน ประเภทที่ 3

(เป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการ)

--------------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1000/2566

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566
ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page