ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ...

คณะดนตรีและการแสดง

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง

เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ สาขาวิชาดนตรีและการแสดง

----

จากการปรับโครงสร้างการบริหารคณะดนตรีและการแสดง

โดยยุบรวมการบริหารสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง

เป็น "สาขาวิชาดนตรีและการแสดง"
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง