top of page

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ปางนฤตยะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ

ขอเชิญนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า เข้าร่วม

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ปางนฤตยะ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง

ประจำปี พ.ศ. 2563


ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ณ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาดู 104 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page