ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ปางนฤตยะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ

ขอเชิญนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า เข้าร่วม

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ปางนฤตยะ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง

ประจำปี พ.ศ. 2563


ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ณ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง