ขอเชิญร่วมงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนาคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 5 ปีขอเชิญร่วมงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 5 ปี

ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องดนตรีไทย (MUPA 2/1) ชั้น 2

อาคารนวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เวลา 12.00 น. ณ บริเวณลานธรรม

ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง