ส่งสอบดนตรีและการแสดงนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563

001.png

วิธีการอัพโหลดวิดีโอผ่าน Youtube

  1. เข้าไปที่ https://studio.youtube.com/ (ล็อคอินด้วยอีเมล์ Google ใดก็ได้)

  2. เลือก Create / Upload Video

  3. เลือกวิดีโอของตนเอง

  4. ตั้งชื่อคลิปเป็น ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต

  5. ตั้งค่าวิดีโอเป็น Unlisted / คลิปไม่เป็นสาธารณะ (เฉพาะผู้ที่มีลิงค์เท่านั้นที่เข้าดูได้) ห้ามตั้งเป็น Private

  6. นำลิงค์วิดีโอ มาวางในแบบฟอร์ม (ตัวอย่างลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=BBBBBBBBBBB)