อ.ปภัสพล สว่างสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

-

Facebook_Logo_(2019).png
email-icon-vector-circle-11549825158ieik
1490129393-rounded15_82185_edited.png

-

ปภัสพล​ สว่างสุข​ จบการศึกษา​ ปริญญาตรี​ดุริยางคศาสตร์​จากมหาวิทยาลัย​ศรีนครินทรวิโรฒ​ ประสานมิตร​ ปริญญา​โทการอุดมศึกษา​จากมหาวิทยาลัย​รามคำแหง​ มีประสบการณ์​การเล่นดนตรีในสถานบันเทิง 15 ปี​ และประสบการณ์ด้านการสอน 31 ปี

ขอบเขตงานวิชาการที่เชี่ยวชาญและสนใจ

1. การสร้างสรรค์​ผลงานเ​รียบเรียงเสียงประสาน​เพลง​ไทยเดิมในรูปแบบแตรวง
2. การสร้างสรรค์​บทเพลงเพื่อบรรเลงกับวงดนตรีแชมเบอร์ประเภทแจ๊ส