สมัครออนไลน์

ระดับประถมศึกษา

วงอังกะลุง ประถมศึกษา

วงเครื่องสาย ประถมศึกษา

การบรรเลงขิม ประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

วงปี่พาทย์ไม้นวม มัธยมศึกษา

การเดี่ยวระนาดเอก มัธยมศึกษา

การเดี่ยวจะเข้ มัธยมศึกษา

การเดี่ยวขับร้อง มัธยมศึกษา

วงอังกะลุง มัธยมศึกษา

การเดี่ยวระนาดทุ้ม มัธยมศึกษา

การเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ มัธยมศึกษา

วงเครื่องสาย มัธยมศึกษา

การเดี่ยวซอด้วง มัธยมศึกษา

การเดี่ยวขิม มัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยมหาวิทยาลัยบูรพา

การบรรเลงระนาดเอก มัธยมศึกษา

การเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ มัธยมศึกษา

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง