TCAS1

ส่งข้อมูล  สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

arrow&v
อัพโหลด Portfolio (.pdf)
  • ผู้สมัครประเภท TCAS1 จำเป็นต้องแนบ

  • ผู้สมัครประเภท โควตาโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ สามารถแนบได้ (ถ้ามี)

  • ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดส่ง

  • กดส่งข้อมูล "แค่ครั้งเดียว" และรอจนกว่าจะมีข้อความยืนยัน

พบข้อผิดพลาดบางประการ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง