TCAS2 Online Service | คณะดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

 • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
 • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
 • Logo_line_circle
 • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
 • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องทำการ                                        ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563
โดยสามารถ อ่านรายละเอียดได้ที่                                                       

 

ภายในแบบฟอร์มการ "ส่งคลิปสอบปฏิบัติ" จะมีการให้ผู้สอบคัดเลือกกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
ID LINE เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นผู้สมัครสอบคัดเลือกจำเป็นต้องมี Application Line โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://line.me/th/

 

วิธีการสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา

 
 • การสอบปฏิบัติผ่านคลิปวิดีโอ เกณฑ์การสอบคัดเลือกวิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอจำนวน 2 คลิป ได้แก่

 1. คลิปวีดีโอการเเสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย เช่นระบำมาตรฐาน รำพื้นเมือง ความยาว 3-5 นาที

 2. คลิปวีดีโอการเเสดงความสามารถด้านการเต้น เช่น บัลเล่ต์ เเจ๊ส ลูกทุ่ง ร่วมสมัย หรือการเต้นในรูปแบบอื่น ๆ ความยาว 3-5 นาที

 • การแต่งกาย และรูปแบบของคลิปวิดีโอ

 1. การแต่งกายในการถ่ายคลิปวิดีโอ ควรแต่งตามความเหมาะสมในการเเสดงในเเต่ละคลิป

 2. ตั้งกล้องมุมกว้างให้เห็นพื้นที่เเละผู้สอบแบบเต็มตัว ดังตัวอย่าง

 3. วิดีโอไม่ควรมืดหรือสว่างมาก จนทำให้ภาพวิดีโอเกิดความไม่ชัดเจน​ในระหว่างการแสดง

 • การสอบสัมภาษณ์

 1. ทางคณะฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกผ่านทางวิดีโอคอล แอปพลิเคชัน LINE 
  โดยทำการคอลไปยัง LIND ID ที่ผู้สมัครส่งให้ โดยจะสัมภาษณ์ตามลำดับรายชื่อผู้สมัคร
  ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 2. ควรแต่งการให้สุภาพเรียบร้อย

 3. การสัมภาษณ์ไม่ควรถืออุปกรณ์ในขณะสัมภาษณ์ (ลักษณะแบบการเซลฟี่) ควรตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม นั่งเรียบร้อย มองเห็นผู้สมัครอย่างน้อยครึ่งตัว ชัดเจน เสมือนการสัมภาษณ์จริง

 4. กรุณาตรวจสอบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในวันสัมภาษณ์ เช่น ควรเป็น Wi-fi เพื่อความเสถียรและรวดเร็ว ในกรณีไม่มี Wi-fi สามารถใช้สัญญาณ Data จากโทรศัพท์มือถือได้ แต่อาจมีความจำเป็นต้องทำการซื้อแพคเกจจากทางค่ายโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกใช้ เพื่อเพิ่มความเร็ว

วิธีการสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ วิชาเอกการละคร

 

ผู้สอบกลุ่มวิชาทักษะการแสดง

 • การสอบปฏิบัติผ่านคลิปวิดีโอ เกณฑ์การสอบคัดเลือกวิชาเอกการละคร ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอโดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 1. ให้ผู้สมัครเข้าคัดเลือก ดาวน์โหลด บทพูดเดี่ยว (Monologue) เรื่อง ในห้องมืด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 2. ทำการแสดงตามบทบาทที่ได้รับ โดยอัดเป็นวิดีโอ แนวกว้าง เห็นการแสดงอย่างเด่นชัด

 • การแต่งกาย และรูปแบบของคลิปวิดีโอ

 1. การแต่งกายในการถ่ายคลิปวิดีโอ ควรแต่งตามความเหมาะสมกับบทบาทการเเสดง

 2. ตั้งกล้องมุมกว้างให้เห็นพื้นที่เเละผู้สอบแบบเต็มตัว ดังตัวอย่าง

 3. วิดีโอไม่ควรมืดหรือสว่างมาก จนทำให้ภาพวิดีโอเกิดความไม่ชัดเจน​ในระหว่างการแสดง

ผู้สอบกลุ่มวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง

 • การสอบปฏิบัติผ่านคลิปวิดีโอ สร้างคลิปวีดีโอการออกแบบงานตามโจทย์ที่กำหนด โดยคลิปนั้นต้องเห็นใบหน้าและการทำงาน Sketch Design (ร่างแบบ) โดยไม่มีการตัดต่อ เป็นลักษณะแบบถ่าย Long Take โดยคลิปนั้นจะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ความยาวไม่เกิน 1 ชั่วโมง สรุปท้ายคลิปโดยโชว์ผลงานของตัวเองที่หน้าจอ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อที่ 1 จงออกแบบเครื่องแต่งกายของยอดมนุษย์จากจินตนาการของตัวเอง พร้อมอธิบาย Character (คาแรคเตอร์) อย่างละเอียดในภาพนั้น 
หัวข้อที่ 2 จงออกแบบยานขับขี่สำหรับไว้ปราบปรามฝั่งตรงข้ามของยอดมนุษย์ พร้อมอธิบายการทำงานอย่างละเอียดในภาพนั้น

การสอบสัมภาษณ์

 1. ทางคณะฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกผ่านทางวิดีโอคอล แอปพลิเคชัน LINE โดยทำการ
  คอลไปยัง LIND ID ที่ผู้สมัครส่งให้ โดยจะสัมภาษณ์ตามลำดับรายชื่อผู้สมัครตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
  เข้าสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 2. ควรแต่งการให้สุภาพเรียบร้อย

 3. การสัมภาษณ์ไม่ควรถืออุปกรณ์ในขณะสัมภาษณ์ (ลักษณะแบบการเซลฟี่) ควรตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม นั่งเรียบร้อย มองเห็นผู้สมัครอย่างน้อยครึ่งตัว ชัดเจน เสมือนการสัมภาษณ์จริง

 4. กรุณาตรวจสอบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในวันสัมภาษณ์ เช่น ควรเป็น Wi-fi เพื่อความเสถียรและรวดเร็ว ในกรณีไม่มี Wi-fi สามารถใช้สัญญาณ Data จากโทรศัพท์มือถือได้ แต่อาจมีความจำเป็นต้องทำการซื้อแพคเกจจากทางค่ายโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกใช้ เพื่อเพิ่มความเร็ว

 
 
Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png