TCAS2 Online Service | คณะดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

 • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
 • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
 • Logo_line_circle
 • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
 • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องทำการ                                        ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563
โดยอ่านรายละเอียดได้ที่                                                                                      

 

ภายในแบบฟอร์มการ "ยืนยันการเข้าสอบ" จะมีการให้ผู้สอบคัดเลือกกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
ID LINE เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นผู้สมัครสอบคัดเลือกจำเป็นต้องมี Application Line โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://line.me/th/

ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องทำการสอบปฏิบัติการเขียนโครงการ
โดยจะเปิดให้ทำการสอบเวลา 9:00-10:00 น. และเริ่มสอบสัมภาษณ์ในเวลา 10:00 น.

 

วิธีการยืนยันการเข้าสอบ การสอบปฏิบัติการเขียนโครงการ และการสัมภาษณ์

 • วิธีการยืนยันการเข้าสอบ

 1. ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในหน้า "ยืนยันการเข้าสอบ"

 2. กรุณาตรวจเช็ค LINE ID ให้ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อการติดต่อในวันสัมภาษณ์

 3. ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถอัพโหลด Port-folio แสดงผลงาน เป็น PDF เพื่อประกอบการพิจารณาได้

 • การสอบปฏิบัติการเขียนโครงการ

 1. ลิงค์เข้าทำการสอบปฏิบัติการเขียนโครงการ จะปรากฎในหน้า mupabuu.com/tcas2online-mc
  เวลา 9:00 น. 

 2. ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีเวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง สิ้นสุดการสอบในเวลา 10:00 น. ตรง ดังนั้นกรุณากดส่งข้อสอบข้อเขียนก่อนเวลา 10:00 น. เพื่อป้องกันการผิดพลาดทั้งในเรื่องของเวลาที่อาจไม่ตรงกันเล็กน้อย หรือปัญญาอินเตอร์เน็ตล่าช้า

 3. หลังจากสอบปฏิบัติการเขียนโครงการเป็นที่เรียบร้อย จะเริ่มการสอบสัมภาษณ์ทันที

 • การสอบสัมภาษณ์

 1. ทางคณะฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกผ่านทางวิดีโอคอล แอปพลิเคชัน LINE 
  โดยทำการคอลไปยัง LIND ID ที่ผู้สมัครส่งให้ โดยจะสัมภาษณ์ตามลำดับรายชื่อผู้สมัคร
  ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 2. ควรแต่งการให้สุภาพเรียบร้อย

 3. การสัมภาษณ์ไม่ควรถืออุปกรณ์ในขณะสัมภาษณ์ (ลักษณะแบบการเซลฟี่) ควรตั้งอุปกรณ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม นั่งเรียบร้อย มองเห็นผู้สมัครอย่างน้อยครึ่งตัว ชัดเจน เสมือนการสัมภาษณ์จริง

 4. กรุณาตรวจสอบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในวันสัมภาษณ์ เช่น ควรเป็น Wi-fi เพื่อความเสถียรและรวดเร็ว ในกรณีไม่มี Wi-fi สามารถใช้สัญญาณ Data จากโทรศัพท์มือถือได้ แต่อาจมีความจำเป็นต้องทำการซื้อแพคเกจจากทางค่ายโทรศัพท์ที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกใช้ เพื่อเพิ่มความเร็ว

 
Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png