คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : mupaburapha@gmail.com

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

Room Schedule

เปิดบริการจองออนไลน์เฉพาะเวลา 8:30-12:00 น.

MUPA (อาคารคณะดนตรีและการแสดง)

 
 

ST (อาคารภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 3)