คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. นนทรี สภานุชาต และ น.ส. ธัญชนก จินดานนท์

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. นนทรี สภานุชาต และ น.ส. ธัญชนก จินดานนท์

คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. นนทรี สภานุชาต และ น.ส. ธัญชนก จินดานนท์ นิสิตสาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ Hong Kong International Youth Performing Arts Festival 2018 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา


โดย น.ส. นนทรี สภานุชาต ได้รับรางวัล First place (รางวัลที่ 1) ประเภท Vocal Classical

และ น.ส. ธัญชนก จินดานนท์ ได้รับ Second place (รางวัลที 2) ประเภท Vocal Classical

ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png