คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. นนทรี สภานุชาต และ น.ส. ธัญชนก จินดานนท์

คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. นนทรี สภานุชาต และ น.ส. ธัญชนก จินดานนท์ นิสิตสาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ Hong Kong International Youth Performing Arts Festival 2018 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา


โดย น.ส. นนทรี สภานุชาต ได้รับรางวัล First place (รางวัลที่ 1) ประเภท Vocal Classical

และ น.ส. ธัญชนก จินดานนท์ ได้รับ Second place (รางวัลที 2) ประเภท Vocal Classical

ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ดู 68 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง