top of page

#MUPANews โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

#MUPANews   วันที่ 26 ธันวาคม 2566

อาจารย์นพพล จำเริญทอง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานิสิต พร้อมด้วยอาจารย์มโน วนเวฬุสิต ประธานสาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน

ณ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page