top of page

#MUPANews อาจารย์มานิต เทพปฏิมาพรในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

#MUPANews วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567


คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มานิต เทพปฏิมาพร


ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์


ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ประจำ 2567 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page