top of page

#MUPANews คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย

#MUPANews   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ผศ.ดร.กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถพิเศษที่นักเรียนสนใจ ณ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page