top of page

🔴 LIVE 「บางแสนสร้างสรรค์: เติมสีสันให้เมืองมีชีวิตด้วยศิลปะ」

🔴LIVE 「บางแสนสร้างสรรค์: เติมสีสันให้เมืองมีชีวิตด้วยศิลปะ」

https://www.youtube.com/watch?v=NSgvnwz4oI4🔖 มาร่วมฟังเสวนา การบรรยายพิเศษ

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่บางแสนด้วยศิลปะไปด้วยกัน

📅 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 | เวลา 10:00 - 16:30 น.


จัดโดย: สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา,

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page