top of page

Empty Freedom (อิสรภาพในกรอบแก้ว)


วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น.

ณ MUPA1 คณะดนตรีและการแสดง

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

แรงขับภายในจิตใจจากการถูกกักขังด้วย ความปรารถนาเป็นที่ยอมรับ ผลักดันให้ฉันนั้นตามหาอิสรภาพ และตัวตน แต่แท้จริงอิสรภาพนั้นอยู่ที่ใดกัน สำรองที่นั่งได้ที่ : https://www.buuticket.comดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page