top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

Challenge ร้องเต้น "We Are MUPA" บน TikTok ไม่เฉพาะชาว MUPA ไม่ว่าใครก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้ !!แค่เข้าแอป TikTok ที่ลิงก์นี้

แล้วจะแดนซ์ จะลิปซิงค์ หรือโชว์พลังเสียงก็เอาเลย

เต็มที่ ใครเต้น ใครซิงค์ ใครร้อง โดนใจคณะกรรมการ

เอาไปเลยรางวัลสูงสุด 2,000 บาท โดยแบ่งรางวัลเป็น

3 ประเภทได้แก่

  • 🥇 รางวัลถูกใจแม่งาน MUPA เอาไปเลย 2,000 บาท

  • 🥈 รางวัลเต้นร้องซิงค์อย่างงี้ครูช็อบชอบ เอาไป๊ 1,000 บาท

  • 🥉 ยังไม่พอเรายังมีรางวัล ร้องดี เต้นเก๊งเก่ง จนต้อง (ให้ไปกิน) ชาบู ชาบู อีก 4 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

รวมมูลค่า 5,000 บาท !


#WeAreMUPA #วันสถาปนาMUPA #MUPA

#แกงหม้อใหญ่ไซส์งานวันสถาปนา #คณะดนตรีและการแสดง

ดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page