top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะ !!พี่ Pink มาตอบข้อสงสัยเรื่องการเข้าเรียนที่คณะฯ แล้วค่ะ 💟

ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะ !!

พี่ Pink มาตอบข้อสงสัยเรื่องการเข้าเรียนที่คณะฯ แล้วค่ะ 💟

การเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2565👉 เรียน On-site 📌 ทุกรายวิชาที่ไม่เกิน 60 คน

👉 จัดกิจกรรม (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน) ได้ โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณบดีก่อน


ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 เช่นเคย


✋-🤚 เว้นระยะห่าง เลี่ยงการสัมผัส

😷 สวมหน้ากากอนามัยเสมอ

🧴💦 ล้างมือบ่อย ๆ

🌡🩺 วัดอุณหภูมิ / ตรวจหาเชื้อฯ (ในบางกรณี)


แล้วมาจอยกันที่ MUPA นะจ๊ะ !! 👀✨

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page