แบบสํารวจการมีงานทําของนิสิตเก่า คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอความร่วมมือนิสิตเก่าคณะดนตรีและการแสดง ร่วมกรอก

📝แบบสํารวจการมีงานทําของนิสิตเก่า 📝

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

🔴 โดยการ Scan QR CODE

👉 หรือคลิกที่ https://bit.ly/2TviJ8Lดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง