top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

🎺 เรียน เครื่องเป่า ที่ MUPA ACADEMY !! 🎷😲✨ สอนโดยคณาจารย์และผู้สอนที่คัดเลือกโดยคณะดนตรีและการ..

🎺 เรียน เครื่องเป่า ที่ MUPA ACADEMY !! 🎷

ทั้ง Brass และ Woodwind เช่น ฟลุต, แซกโซโฟน ฯลฯ

😲✨ สอนโดยคณาจารย์และผู้สอนที่คัดเลือกโดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา🎼 อายุตั้งแต่ 6 ปี+

👉 เริ่มต้นที่ 6,000.-/ผู้เรียน


การเรียน คอร์สละ 12 ครั้ง ครั้งละ 55 นาที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://mupabuu.com/mupa-academy


ร้อง เต้น เล่นดนตรี ที่ MUPA Academy

ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียน

โทร 📞 086-358-1493


#MUPAacademy #MUPA #เรียนดนตรี #เรียนเต้น #ชลบุรี #บางแสน

ดู 343 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page