top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

🥁 เรียน กลองชุด ที่ MUPA ACADEMY !! 🥁😲✨ สอนโดยคณาจารย์และผู้สอนที่คัดเลือกโดยคณะดนตรีและก

🎤 เรียน กลองชุด ที่ MUPA ACADEMY !! 🎤

😲✨ สอนโดยคณาจารย์และผู้สอนที่คัดเลือกโดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา🎼 อายุตั้งแต่ 6 ปี+

👉 เริ่มต้นที่ 6,000.-/ผู้เรียน


การเรียน คอร์สละ 12 ครั้ง ครั้งละ 55 นาที

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://mupabuu.com/mupa-academy


ร้อง เต้น เล่นดนตรี ที่ MUPA Academy

ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียน

โทร 📞 086-358-1493


#MUPAacademy #MUPA #เรียนดนตรี #เรียนเต้น #ชลบุรี #บางแสน

ดู 212 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page