top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

เริ่มแล้ว…นิทรรศการ แสง เสียง และสื่อผสม 🌊🐠 “Awakening Marine” 🐡🌊

เริ่มแล้ว…นิทรรศการ แสง เสียง และสื่อผสม

🌊🐠 “Awakening Marine” 🐡🌊


ที่ทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมกับ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ร่วมปลุกชีวิต…ชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมฟังว่า สัตว์ทะเล กำลังพูดอะไรกับเราในนิทรรศการนี้


โดยนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นโดย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ของคณะดนตรีและการแสดง ผ่านรายวิชาการออกแบบประสบการณ์ โดยมี ดร.ณัฏฐนันธ์ เอื้อศิลป์ และ อาจารย์คอลิด มิดำ เป็นผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ


เรียนจริง ทำงานจริงกับสถานประกอบการต้องที่

คณะดนตรีและการแสดง เท่านั้น 👀💟


โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-18 พฤษภาคม 2565

ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page