top of page

อาจารย์ภัชภรชา แก้วพลอย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ของคณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2)

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


ขอแสดงความยินดีกับ


อาจารย์ภัชภรชา แก้วพลอย


ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย


ประเภทเงินรายได้ของคณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2)


ประจำปีงบประมาณ 2567


เรื่อง “กระบวนการสร้างนาฏกรรมแบบมีส่วนร่วม


เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ตะวันตกของผู้เรียนในจังหวัดชลบุรี”ดูน้อยลงดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page