อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง....

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดการประกวด ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 และ 22 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวด ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย


ภาพข่าวโดย RoyalFamilyTH | https://www.youtube.com/watch?t=669คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง