สืบสานทำนองครู


คณะดนตรีและการแสดง วิชาเอกดนตรีไทย ขอเชิญชมการแสดงเพลงเดี่ยวของนิสิต ชั้นปีที่ 4 ในโครงการ “สืบสานทำนองครู” วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง